نویسنده = مهرداد شکریه M. M. Shokrieh مهرداد شکریه
حل نظری طول تغییر شکل ارتجاعی-خمیری با کارسختی خطی در شکل‌دهی غلتکی یک مقطع کانالی

دوره 24، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 19-32

10.22067/fum-mech.v24i1.21465

روح اله عزیزی تفتی؛ حسن مسلمی نائینی؛ مهدی سلمانی تهرانی؛ محمدمهدی کسایی


بررسی و تحلیل تأثیر پارامترهای شکل دهی در فرآیند هیدروفرمینگ ورق

دوره 24، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 33-52

10.22067/fum-mech.v24i1.21491

بهروز زارع؛ محمد بخشی؛ عبدالحمید گرجی؛ سلمان نوروزی


بررسی حد شکل‌دهی و جابه‌جایی خط جوش، در شکل‌دهی لوح‌های ترکیبی با استفاده از روش‌های عددی و تجربی

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-16

10.22067/fum-mech.v23i2.16771

رسول صفدریان کرویه؛ حسن مسلمی نائینی؛ محمد نوقابی؛ عماد رحیمی


تراشکاری ارتعاشی با اولتراسونیک یک جهته و بیضوی بر روی قطعه کار In738

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 17-28

10.22067/fum-mech.v23i2.16772

سعید امینی؛ محمدجواد ناطق؛ امیر عبداله


میکروانبر FGM با تحریک نیروی الکترواستاتیکی تحت تأثیر ممان حرارتی

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 65-80

10.22067/fum-mech.v23i2.16794

موسی رضائی؛ ناصر شرفخانی؛ عطا ا... چیت ساز خویی


بررسی عددی و تجربی تغییر‌ شکل ورق در فرآیند شکل‌دهی قفسه‌ای لوله‌هایی با نسبت ضخامت به قطر پایین

دوره 23، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 1-14

10.22067/fum-mech.v23i1.12816

محمدمهدی کسایی؛ حسن مسلمی نائینی؛ مهدی سلمانی تهرانی؛ روح اله عزیزی تفتی؛ عماد رحیمی


بررسی بهبود عملکرد مشعل متخلخل با جریان شعاعی در مقایسه با مشعل‌های متخلخل جریان محوری

دوره 23، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 15-28

10.22067/fum-mech.v23i1.12817

محمدمهدی معرفت؛ محمدرضا آسترکی؛ مصطفی خسروی الحسینی


مطالعه تئوری و تجربی تأثیر خطای نیروی ترمزی بر میزان انحراف عرضی خودرو

دوره 23، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 41-52

10.22067/fum-mech.v23i1.12820

موسی رضائی؛ حسام الدین ارغند؛ امین ترقی اسکوئی؛ محمد بافندگان


اثر فشار سیال بر جابه‌جایی خط جوش و توزیع ضخامت در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی لوح‌های ترکیبی

دوره 23، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 53-66

10.22067/fum-mech.v23i1.12822

عماد رحیمی؛ حسن مسلمی نائینی؛ حامد دیلمی عضدی؛ سیامک مزدک؛ محمدمهدی کسائی


میان‌یاب های پیش‌نگر NURBS-PH برای فرز کاری سریع در کنترل عددی

دوره 23، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 83-96

10.22067/fum-mech.v23i1.12832

بهنام معتکف ایمانی؛ امیرمحمد قندهاریون


حل عددی جریان شتابدار آشفته در ورودی لوله

دوره 22، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 69-94

10.22067/fum-mech.v22i2.10616

علی خالقی؛ محمود پسندیده فرد؛ علیرضا تیمورتاش