نویسنده = حسین طالبی قادیکلایی
مطالعه شکل پذیری در فرایند شکل دهی غلتکی: نگرشی بر اثر پارامترهای فرایند بر توزیع آسیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

10.22067/jacsm.2023.84727.1207

حسین طالبی قادیکلایی؛ جسن مسلمی نائینی؛ وحید زال؛ فرزاد احمدی خطیر


بررسی آزمایشگاهی و شبیه‏سازی پارامترهای خم‏کاری بر میزان برگشت فنری لوله در فرآیند خم‏کاری کششی دورانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

10.22067/jacsm.2023.84485.1204

فرزاد احمدی خطیر؛ مجید الیاسی؛ حسین طالبی قادیکلایی؛ وحید مدانلو


بررسی تجربی و شبیه ‏سازی تاثیرات فشار بر توزیع ضخامت و شکل سطح مقطع نهایی لوله در فرآیند خم‏کاری کششی دورانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22067/jacsm.2024.86421.1237

فرزاد احمدی خطیر؛ مجید الیاسی؛ حسین طالبی قادیکلایی؛ وحید مدانلو