نویسنده = وحید مدانلو
مقایسه روش های رگرسیون، کلونی زنبورعسل و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی پرشدگی قالب در مهرزنی صفحات دوقطبی پیل سوختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22067/jacsm.2023.84567.1205

وحید مدانلو؛ احمد مشایخی؛ بهنام اخوندی


بررسی آزمایشگاهی و شبیه‏سازی پارامترهای خم‏کاری بر میزان برگشت فنری لوله در فرآیند خم‏کاری کششی دورانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

10.22067/jacsm.2023.84485.1204

فرزاد احمدی خطیر؛ مجید الیاسی؛ حسین طالبی قادیکلایی؛ وحید مدانلو


بررسی تجربی و شبیه ‏سازی تاثیرات فشار بر توزیع ضخامت و شکل سطح مقطع نهایی لوله در فرآیند خم‏کاری کششی دورانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22067/jacsm.2024.86421.1237

فرزاد احمدی خطیر؛ مجید الیاسی؛ حسین طالبی قادیکلایی؛ وحید مدانلو


مدل سازی خیز بزرگ نانو تیرهای کرومی با استفاده از روش طراحی آزمایش ها

دوره 35، شماره 4، دی 1402، صفحه 107-120

10.22067/jacsm.2023.83862.1198

وحید مدانلو؛ یاسر تقی پور لاهیجانی؛ احمد مشایخی؛ بهنام آخوندی