نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
پاییز و زمستان۱۳۹۳- پیاپی۱۱ شبیه‌سازی جریان آرام و درهم داخل کانال‌های واگرا با استفاده از روش ورتکسهای تصادفی (RVM) و بررسی تأثیر زاویۀ واگرایی و عدد رینولدز بر جریان برگشتی درون کانال چکیده   PDF 1752
بهروز ظفرمند ; یاسر نوری
بهار و تابستان ۱۳۹۲- پیاپی۸ معرفی الگوریتم جستجوی هارمونی برای بهینه‌سازی شکل‌های آیرودینامیکی با استفاده از معادلات ناویر-استوکس چکیده   PDF 1570
فرهاد جلیلی ; مجید ملک جعفریان ; علی صفوی نژاد
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بررسی پارامتریک نورگیرها با هدف بهبود عملکرد روشنایی چکیده 1550
معرفت معرفت ; کریم دوست AKarimdoost-Yasuri کریم دوست
سال. ۲۳, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۹۰- پیاپی ۵ تحلیل عملکرد یاتاقان‌های ژورنال هیدرودینامیکی مدور و غیرمدور با روش درون‌یابی مشتق تعمیم یافته چکیده   PDF 1448
مهدی زارع مهرجردی ; اصغر دشتی رحمت آبادی
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ تحلیل تجربی و عددی فرآیند هیدروفرمینگ لوله با فشار نوسانی در قالب جعبه‌ای شکل چکیده 1399
لوح موسوی M. Loh-Mousavi لوح موسوی ; بخشی جویباری M. Bakhshi-Jooybari بخشی جویباری ; موری K. Mori موری ; فرزین M. Farzin فرزین ; حسینی پور S.J. Hosseinipour حسینی پور
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بررسی تجربی عملکرد فن در سیستم خنک‌کاری موتور یک خودرو با استفاده از جریان سنج سیم داغ چکیده 1393
اردکانی MArdekani اردکانی ; انوری A. Anvari انوری ; محبی E. Moheb محبی
سال. ۲۳, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۱- پیاپی۶ مطالعه تجربی و تحلیلی دینامیک تبخیر سطحی قطرات آب بر روی سطوح مختلف چکیده   PDF 1360
امیر کریم دوست یاسوری ; محمد پسندیده فرد
سال. ۲۳, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۱- پیاپی۶ بهینه‌سازی همزمان پارامترهای ماشین‌کاری و هندسه ی ابزار در عملیات تراشکاری فولاد AISI۱۰۴۵ چکیده   PDF 1294
فرهاد کلاهان ; محسن منوچهری ; عباس حسینی
سال. ۲۲, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۸۹- پیاپی ۳ مطالعات تجربی و نظری روی توربین بادی محور قائم از نوع روتور ساونیوس پیشرفته چکیده 1150
جمیل M. Jamil جمیل ; رسولی S. H. Rasouli رسولی
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بررسی نقش ضریب اصطکاک و نیروی نگهدارنده در فرآیند بازگشت فنری در خمش U شکل ورق‌های غیر ایزوتروپ(یادداشت پژوهشی) چکیده 1103
کدخدایان Kadkhodayan کدخدایان ; اکبری R. Akbary اکبری
1 - 10 (10)