پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 بررسی تجربی تاثیر فرکانس بالزدن بر نیروهای آیرودینامیکی ناپایای یک بالزن مظاهری karim مظاهری , ابراهیمی abas ابراهیمی چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 بررسی پارامتریک نورگیرها با هدف بهبود عملکرد روشنایی معرفت معرفت , کریم دوست AKarimdoost-Yasuri کریم دوست چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 بررسی تجربی عملکرد فن در سیستم خنک‌کاری موتور یک خودرو با استفاده از جریان سنج سیم داغ اردکانی MArdekani اردکانی , انوری A. Anvari انوری , محبی E. Moheb محبی چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 تحلیل تجربی و عددی فرآیند هیدروفرمینگ لوله با فشار نوسانی در قالب جعبه‌ای شکل لوح موسوی M. Loh-Mousavi لوح موسوی , بخشی جویباری M. Bakhshi-Jooybari بخشی جویباری , موری K. Mori موری , فرزین M. Farzin فرزین , حسینی پور S.J. Hosseinipour حسینی پور چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 تحلیل انتقال حرارت و جرم در یک برج خنک کن باز جعفر کاظمی F. Jafar Kazemi جعفر کاظمی , آهنگری A.R. Ahangari آهنگری , رحیمی B. Rahimi رحیمی چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 بررسی تأثیر بازگشت‌ناپذیری‌های انباره اگزوز بر شدت صدای خروجی از اگزوز در موتور‌های دیزل قاضی خانی M. Ghazikhani قاضی خانی , شهاب احمدی M. S. Shahab-Ahmadi شهاب احمدی چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 توسعه و کاربرد تسخیر ورتیسیته‌ی تراکم پذیر برای جریان های با زاویه‌ی حمله بالا ملک جعفریان M. Malek-Jafarian ملک جعفریان , پسندیده فر M. Pasandideh-Fard پسندیده فر چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 بررسی نقش ضریب اصطکاک و نیروی نگهدارنده در فرآیند بازگشت فنری در خمش U شکل ورق‌های غیر ایزوتروپ(یادداشت پژوهشی) کدخدایان Kadkhodayan کدخدایان , اکبری R. Akbary اکبری چکیده
دوره 21 شماره 2: بهار و تابستان1389- پیاپی2 تحلیل هیدرودینامیکی سیستم پیش برنده پروانهای برای یک شناور زیرسطحی قاسمی H. Ghassemi قاسمی , غیاثی غیاثی چکیده
دوره 21 شماره 2: بهار و تابستان1389- پیاپی2 مدل عددی جهت تعیین رژیم وتوان جزر و مد اکبری نسب M. Akbarinasab اکبری نسب , کتابداری M. J. Ketabdari کتابداری چکیده
دوره 21 شماره 2: بهار و تابستان1389- پیاپی2 تخمین عمر خستگی یک سازه تراست استند تحت اثر ارتعاشات اتفاقی موتورهای سوخت جامد حیدری M. Haidari حیدری , محجوب مقدس S. Mahjob محجوب مقدس , حریربافان A. Harirbafan حریربافان , مطلبی A.A. Matlabi مطلبی چکیده
دوره 21 شماره 2: بهار و تابستان1389- پیاپی2 بررسی هندسه و توزیع ضخامت در یک قالب جدید هیدروفرمینگ لوله‌های پله‌ای استوانه ‌های شکل الیاسی M. Elyasi الیاسی , ذوقی پور P. Zoghipour ذوقی پور , بخشی M. Bakhshi بخشی , گرجی A. H. Gorji گرجی چکیده
دوره 21 شماره 2: بهار و تابستان1389- پیاپی2 برآورد نیرو و ازدیاد طول در فرآیند فولرینگ چهارضربه ‏ای خلیلی M. Khalili خلیلی , فرشته صنیعی F. Fereshteh-Saniee فرشته صنیعی , پورسینا M.Poursina پورسینا چکیده
دوره 21 شماره 2: بهار و تابستان1389- پیاپی2 بررسی تحلیلی تأثیر لغزش برمقاومت مرزی جریان حول نانو ذره کروی در اعداد رینولدز پایین میگون پوری M.R. Meigounpoory میگون پوری , عاطفی G.H. Atefi عاطفی , نیازمند H. Niazmand نیازمند چکیده
دوره 21 شماره 2: بهار و تابستان1389- پیاپی2 حل تحلیلی اثر کوپلینگ الکترومکانیکی بر روی تنش های برون صفحه ای در لبه های آزاد چند لایه های پیزوالکتریک زاویه دار تحت بارگذاری مکانیکی طهانی M. Tahani طهانی , میرزا بابایی M. Mirzababaee میرزا بابایی چکیده
دوره 21 شماره 2: بهار و تابستان1389- پیاپی2 شبیه سازی عددی میکسر موتور با سوخت CNG و بهینه سازی آن قدیری دهکردی B. Ghadiri Dehkordi قدیری دهکردی , ادیبی P. Adibi ادیبی چکیده
دوره 22 شماره 1: پاییز و زمستان1389- پیاپی 3 تشابه ساختاری پیاپی برای صفحات کامپوزیتی در کمانش پس از ضربه مهرداد شکریه M. M. Shokrieh مهرداد شکریه , عسکری A. Askari عسکری چکیده
دوره 22 شماره 1: پاییز و زمستان1389- پیاپی 3 مطالعه‌ی جریان در یک توربین فراصوت خاص و بررسی تأثیر تغییر هندسی لبه‌ی پره‌ها بر عملکرد توربین آقایی طوق R. Aghaei tog آقایی طوق , مسگرپور طوسی A.M. Tousi مسگرپور طوسی , برومند M. Boroomand برومند چکیده
دوره 22 شماره 1: پاییز و زمستان1389- پیاپی 3 تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر صفحه صلب دایره‌ای با استفاده از توابع گرین بار حلقوی اردشیربهرستاقی A. Ardeshir-Behrestaghi اردشیربهرستاقی , اسکندری قادی M. Eskandari-Ghadi اسکندری قادی چکیده
دوره 22 شماره 1: پاییز و زمستان1389- پیاپی 3 بررسی عملکرد استاتیکی و دینامیکی یاتاقان های گازی با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی دهقانی زاده بغدادآبادی M. Dehghanizade Baghdadabadi دهقانی زاده بغدادآبادی , دشتی رحمت آبادی A.D. Rahmatabadi دشتی رحمت آبادی , المدرسی S.M. Almodarresi المدرسی چکیده
دوره 22 شماره 1: پاییز و زمستان1389- پیاپی 3 مطالعات تجربی و نظری روی توربین بادی محور قائم از نوع روتور ساونیوس پیشرفته جمیل M. Jamil جمیل , رسولی S. H. Rasouli رسولی چکیده
دوره 22 شماره 1: پاییز و زمستان1389- پیاپی 3 شبیه سازی جریان سیال داخل سیلندر موتورهای احتراق داخلی با مدل‌های مختلف آشفتگی جوازشگیان M. H. Djavareshkian جوازشگیان , زارع A. Z. Ashkezari زارع چکیده
دوره 22 شماره 1: پاییز و زمستان1389- پیاپی 3 مدل‌سازی و تحلیل هم‌زمان مسایل تنش مسطح با مصالح FG به روش ایزوژئومتریک حسنی B. Hassani حسنی , ظریف مقدم N. Z. Moghaddam ظریف مقدم چکیده
دوره 22 شماره 2: بهار و تابستان 1390- پیاپی4 دسته‌بندی سیگنال‌های آکوستیک امیشن حاصل از جدایش لایه‌ای در کامپوزیت‌های شیشه/ پلیاستر با استفاده از ترکیب روش آنالیز اجزاء اصلی و روش فازی جهان تقی زاده , مهدی احمدی نجف آبادی چکیده
دوره 22 شماره 2: بهار و تابستان 1390- پیاپی4 محاسبه دامنه و فرکانس نوسانات سیکل محدود ایرفویل با اثر غیرخطی درجه3 بهزاد قدیری , مانی رازی چکیده
دوره 22 شماره 2: بهار و تابستان 1390- پیاپی4 بررسی تأثیر ترتیب جوشکاری و فرآیند هیدروتست بر تنش‌های پسماند جوشی در لوله‌های فولادی زنگ‌نزنSUS304 محمد مشایخی , هادی هدایتی چکیده
دوره 22 شماره 2: بهار و تابستان 1390- پیاپی4 مدل غیرخطی جدید برای بررسی رفتار ارتعاشات عرضی تیر ترک‌دار با ترک خستگی موسی رضائی , وحید عرب ملکی چکیده
دوره 22 شماره 2: بهار و تابستان 1390- پیاپی4 آنالیز مودال پره ردیف دوم یک توربین گاز صنعتی به روش اجزای محدود و مقایسه با نتایج تجربی عبدا... اسدالهی قهیه , محمدهادی صیادنژاد چکیده
دوره 22 شماره 2: بهار و تابستان 1390- پیاپی4 حل عددی جریان شتابدار آشفته در ورودی لوله علی خالقی , محمود پسندیده فرد , علیرضا تیمورتاش چکیده
دوره 22 شماره 2: بهار و تابستان 1390- پیاپی4 بررسی پایداری پدیده Shimmy در ارابه فرود هواپیما انوشیروان فرشیدیان فر , مصطفی طوفانی چکیده
دوره 22 شماره 2: بهار و تابستان 1390- پیاپی4 حل تحلیلی خمش ورق های چندلایه کامپوزیتی متعامد نوع لوی با لایه های پیزوالکتریک علی محمد ناصریان نیک , مسعود طهانی چکیده
دوره 26 شماره 1: پاییز و زمستان1393- پیاپی11 ابزار ارتعاشی التراسونیک یک بعدی و دو بعدی سعید امینی , محمدرضا خسروجردی , مهدی محمدی مهر چکیده
دوره 26 شماره 1: پاییز و زمستان1393- پیاپی11 ابزار سوراخ‌کاری ارتعاشی و بررسی نیروی محوری در فرآیند سوراخ‌کاری ارتعاشی آلومینیوم 2024-T6 حسین پاک طینت , سعید امینی , علیرضا بارانی , علیرضا فدایی تهرانی چکیده
دوره 29- شماره2- بهار و تابستان 97- پیاپی 18 اثر شکل نانوذرات بر یک سیستم فتوولتاییک/ حرارتی نانوسیالی دارای متمرکز‌کنندۀ سهموی‌ خطی فریده یزدانی فرد , احسان ابراهیم نیا بجستان , مهران عامری چکیده
دوره 23 شماره 1: پاییز و زمستان1390- پیاپی 5 اثر فشار سیال بر جابه‌جایی خط جوش و توزیع ضخامت در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی لوح‌های ترکیبی عماد رحیمی , حسن مسلمی نائینی , حامد دیلمی عضدی , سیامک مزدک , محمدمهدی کسائی چکیده
سال 29، شماره 1، پاییز و زمستان1396- پیاپی17 اثر موقعیت آب‏ بندی بر ارتفاع بالج در هیدروفرمینگ لوله ‏‏‏های آلومینیومی محمد مهدی کسائی , جواد شهبازی کرمی , بهنام عباس ‏زاده , سید جلال هاشمی , حسن مسلمی نائینی چکیده
دوره 25 شماره 1: پاییز و زمستان 1392- پیاپی9 اثر نسبت انحنا و طول گام لوله‌ی مارپیچی بر افت فشار و عملکرد حرارتی جریان آرام نانوسیال تیتان/آب مصطفی کاهانی , سعید زینالی هریس , سیدمحمود موسوی چکیده
دوره 29- شماره2- بهار و تابستان 97- پیاپی 18 اثرهای معادلۀ ایستایی و تابع ترفتز بر پاسخ¬های جزء صفحۀ خمشی چهارپهلو محمد رضایی پژند , معصومه ملک زاده گنابادی , نیلوفر رجب زاده صفائی چکیده
دوره 25 شماره 2: بهار و تابستان1393- پیاپی10 ارائه تابع اغتشاش ترک جدید برای آنالیز ارتعاشات عرضی تیر ترک‌دار موسی رضائی , سعید لطفان , وحید عرب ملکی چکیده
دوره 29- شماره2- بهار و تابستان 97- پیاپی 18 ارائۀ روش خمکاری لوله¬ها به‌کمک ماندرل سیمی به‌عنوان روشی جدید محمدرضا رجبی , مسعود رضائی زاده , سید یوسف احمدی بروغنی چکیده
دوره 26 شماره 2: بهار و تابستان 1394- پیاپی12 ارتعاش ورقهای مدرج تحت جرم گسترده با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبۀ سوم علیرضا شوشتری , رضا مطهری , محمد رضا کاری چکیده
سال 28، شماره 2، بهار و تابستان1396- پیاپی 16 ارزیابی معیارهای رشد ترک در پلیمر مدرج تابعی به‌روش اجزای محدود مهدی نجیمی , فرهاد حاجی ابوطالبی , حمید بهشتی چکیده
سال 28، شماره 2، بهار و تابستان1396- پیاپی 16 ارزیابی منحنی‌های مشخصۀ توربین فراصوت در پذیرش جزئی در آزمایشگاه توربین گاز رضا آقائی طوق , ابوالقاسم مسگرپور طوسی چکیده
دوره 29- شماره2- بهار و تابستان 97- پیاپی 18 اصلاح پروفیل چرخ‎دندۀ ساده به‌منظور کاهش خطای انتقال استاتیکی شیدا محقق , مهرداد پورسینا چکیده
دوره 24 شماره 1: پاییز و زمستان1391- پیاپی 7 افزایش سختی سطح فولاد AISI1045 در فرآیند سنگ زنی HEDG با رویکرد بهینه سازی به دو روش تاگوچی و الگوریتم SA حمیدرضا فضلی شهری , علی اکبر اکبری چکیده
سال 29، شماره 1، پاییز و زمستان1396- پیاپی17 انتقال حرارت مزدوج در یک محفظه بسته حاوی بلوک متخلخل محسن نظری , هادی گریوانی , صادق تفکر چکیده
دوره 25 شماره 1: پاییز و زمستان 1392- پیاپی9 انواع روش‌های محاسبه‌ی نیرو در تحلیل جریان حول یک استوانه توسط روش شبکه‌ی بولتزمن مینا علاف زاده , شهرام طالبی چکیده
دوره 29- شماره2- بهار و تابستان 97- پیاپی 18 بالانس دینامیکی کامل نیرویی یک روبات موازی کروی جدید با ساختار 3(RPSP)-S با افزودن یک مکانیزم چندمیله‌ای مهدیه حیدری , جواد انفرادی چکیده
سال 28، شماره 1، پاییز و زمستان1395- پیاپی15 بررسی آماری مقدار انرژی تولید شده از مبدل پیزوالکتریک متصل به پل رضا فتحی , میرمحمد اتفاق چکیده
دوره 23 شماره 1: پاییز و زمستان1390- پیاپی 5 بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت در حضور چرخش داخلی قطره مرتضی عنبرسوز , حمید نیازمند چکیده
دوره 23 شماره 2: بهار و تابستان 1391- پیاپی6 بررسی اثر ترکیب شیمیایی بر خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی گرید API X65 سیدحجت هاشمی , مسعود رخش خورشید چکیده
سال 27، شماره 2، بهار و تابستان 1395- پیاپی14 بررسی اثر محرک پیزوالکتریک بر رفتار کمانش و ارتعاشی تیرهای اویلر- برنولی تحت نیروی محوری حسن بیگلری , وحید عرب ملکی , نیما جعفرزاده اقدم چکیده
دوره 26 شماره 1: پاییز و زمستان1393- پیاپی11 بررسی اثر مکان شعله بر دمای شعله در احتراق ابر ذرات جریان پیش‌مخلوط متقابل مهدی بیدآبادی , علی اسماعیل نژاد , یسنا پورمحمد چکیده
دوره 26 شماره 1: پاییز و زمستان1393- پیاپی11 بررسی اثرات انعقاد در جریانهای بخار چگالشی اسماعیل لکزیان , سیما شعبانی چکیده
سال 29، شماره 1، پاییز و زمستان1396- پیاپی17 بررسی اثرات ناشی از ممان ژیروسکوپی بر روی دینامیک وارتعاشات یک جفت چرخدنده دومارپیچ سرعت بالا محمد کریمی خوزانی , مهرداد پورسینا , علی پورکمالی انارکی چکیده
سال 27، شماره 2، بهار و تابستان 1395- پیاپی14 بررسی اثرات پارامترهای هندسی و مکانیکی توربین بادی محور افقی بر رفتار دینامیکی آن در حالت آزاد و اجباری علیرضا شوشتری , کوروش هاشمی چکیده
دوره 26 شماره 1: پاییز و زمستان1393- پیاپی11 بررسی اثرتغییر زاویۀ واگرایی یک شیپوره متحرک بر عملکرد آن در سیستم کنترل بردار نیروی پیشران سهند گلرنگ , روح اله رفعی چکیده
دوره 24 شماره 2: بهار و تابستان 1392- پیاپی8 بررسی ارتعاشات اجباری میز ماشین‌ابزار هگزاپاد مهران محبوب خواه , سیامک پدرام مهر چکیده
دوره 23 شماره 1: پاییز و زمستان1390- پیاپی 5 بررسی بهبود عملکرد مشعل متخلخل با جریان شعاعی در مقایسه با مشعل‌های متخلخل جریان محوری محمدمهدی معرفت , محمدرضا آسترکی , مصطفی خسروی الحسینی چکیده
سال 28، شماره 1، پاییز و زمستان1395- پیاپی15 بررسی تأثیر انحنای گوشۀ گشودگی بر تمرکز تنش ناشی از شار حرارتی محمد جعفری , محمدباقر نظری چکیده
دوره 23 شماره 2: بهار و تابستان 1391- پیاپی6 بررسی تأثیر شکل بال بر روی ضرایب آیرودینامیکی هواپیمای MAV حسان اسمعیلی منیر , مهران تاج فر چکیده
دوره 26 شماره 1: پاییز و زمستان1393- پیاپی11 بررسی تأثیر نقاط فوق هم‌گرای تنش برای بهبود حل و برآورد خطا در تحلیل ایزوژئومتریک مسائل متقارن محوری احمد گنجعلی , بهروز حسنی چکیده
دوره 24 شماره 2: بهار و تابستان 1392- پیاپی8 بررسی تأثیر پارامترهای ماشین‌کاری بر فرآیند سوراخ‌کاری کامپوزیت‌ها و پایش آن توسط روش آکوستیک امیشن حسین حیدری , نوید ظریف کریمی , مهدی احمدی نجف آبادی , عبدالرضا رحیمی چکیده
سال 27- شماره1-پاییز و زمستان1394- پیاپی13 بررسی تجربی اثر موقعیت برجک زیردریایی بر رفتار جریان پایین دست آن شکراله محمد بیگی , مجتبی دهقان منشادی , علی سعیدی نژاد , علی اکبر دهقان چکیده
دوره 25 شماره 2: بهار و تابستان1393- پیاپی10 بررسی تجربی اثرات موئینگی در دینامیک تبخیر سطحی قطرات آب امیر کریم دوست یاسوری , محمد پسندیده فرد چکیده
دوره 26 شماره 2: بهار و تابستان 1394- پیاپی12 بررسی تجربی تأثیر پارامترهای لیزر در شکل‌دهی ورق‌های فوم حفره‌بستۀ آلومینیم با استفاده از لیزر امیرحسین روحی , حسن مسلمی نائینی , محمد حسین پور گللو , مهدی سلطان پور چکیده
سال 28، شماره 2، بهار و تابستان1396- پیاپی 16 بررسی تجربی و شبیه‌سازی هیدروفرمینگ لوله‌های دولایۀ آلومینیوم-مس با تغذیۀ محوری غلامحسن پایگانه , کرامت ملک زاده فرد , جواد شهبازی کرمی , اورنگ چائیچی چکیده
دوره 24 شماره 2: بهار و تابستان 1392- پیاپی8 بررسی تجربی و عددی آثار پذیرش جزئی بر توزیع جریان در فضای محوری توربین فرا‌صوت رضا آقایی طوق , ابوالقاسم مسگرپور طوسی چکیده
دوره 25 شماره 2: بهار و تابستان1393- پیاپی10 بررسی تجربی و عددی چین‌خوردگی فلنجی ورق‌ها در کشش عمیق دوفلزی رحمن سیفی , زهرا عباسی چکیده
سال 27، شماره 2، بهار و تابستان 1395- پیاپی14 بررسی تجربی پارامترهای یک بال‌زن در پرواز ایستا بر عملکرد آیرودینامیکی زهرا سادات علوی , محمد حسن جوارشکیان , سجاد محمودی چکیده
سال 27، شماره 2، بهار و تابستان 1395- پیاپی14 بررسی توزیع مجدد تنش پسماند کششی مکانیکی بر اثر رشد ترک خستگی محمد نوقابی , ایرج ستاری فر , حسین حسینی تودشکی چکیده
سال 27- شماره1-پاییز و زمستان1394- پیاپی13 بررسی جذب انرژی در جزء فداشوندۀ لکوموتیو ER24PC زیمنس پریسا حسینی تهرانی , ایمان فرستاده چکیده
دوره 23 شماره 2: بهار و تابستان 1391- پیاپی6 بررسی حد شکل‌دهی و جابه‌جایی خط جوش، در شکل‌دهی لوح‌های ترکیبی با استفاده از روش‌های عددی و تجربی رسول صفدریان کرویه , حسن مسلمی نائینی , محمد نوقابی , عماد رحیمی چکیده
سال 28، شماره 2، بهار و تابستان1396- پیاپی 16 بررسی عددی اثر باد بر شکل شعله در مشعل بلند پالایشگاه سرخون و قشم سیدمحمد جوادی , مرتضی عنبرسوز , علی قبادی , محسن کهرم چکیده
دوره 25 شماره 1: پاییز و زمستان 1392- پیاپی9 بررسی عددی انتقال حرارت و افت فشار در مبدل حرارتی صفحه ای با صفحات شورون هادی پاکدامن , محمدرضا علیزاده , ولی کلانتر چکیده
دوره 24 شماره 2: بهار و تابستان 1392- پیاپی8 بررسی عددی جریان آرام وگذرای سیال ویسکوالاستیک از نوع گزیکس حول سیلندر دایروی سیدرسول واردی , محمدجواد مغربی , محمود نوروزی , محمدمحسن شاهمردان چکیده
سال 27- شماره1-پاییز و زمستان1394- پیاپی13 بررسی عددی و تجربی آیرودینامیک پرۀ کوادرتور در جریان با رینولدزهای کم سجاد محمودی , محمد حسن جوارشکیان , محمدصادق توکلی جویباری چکیده
دوره 23 شماره 1: پاییز و زمستان1390- پیاپی 5 بررسی عددی و تجربی تغییر‌ شکل ورق در فرآیند شکل‌دهی قفسه‌ای لوله‌هایی با نسبت ضخامت به قطر پایین محمدمهدی کسایی , حسن مسلمی نائینی , مهدی سلمانی تهرانی , روح اله عزیزی تفتی , عماد رحیمی چکیده
دوره 29- شماره2- بهار و تابستان 97- پیاپی 18 بررسی عددی و تحلیلی اثرات تفرق حرارتی بر انتقال حرارت جریان نانوسیال درون یک کانال حبیب الاه سایه وند , امیر بصیری پارسا چکیده
دوره 25 شماره 1: پاییز و زمستان 1392- پیاپی9 بررسی عددی چیلر‌های جذب سطحی سیلیکاژل- آب با بستر دارای فین‌‌های صفحه‌ای مهدی مهدوی خواه , مجتبی ماموریان , حمید نیازمند چکیده
سال 27- شماره1-پاییز و زمستان1394- پیاپی13 بررسی عملکرد آیرودینامیکی یک مدل تجربی بال شکل‌پذیر با طول دهنۀ متغیر عباس طربی , سجاد قاسملو , محمود مانی چکیده
سال 27- شماره1-پاییز و زمستان1394- پیاپی13 بررسی عوامل مؤثر بر ضریب نفوذ رطوبت در خشک شدن سرامیک رسی و تبیین مدل تحلیلی فرآیند محسن باقریان , خلیل خلیلی , سید یوسف احمدی بروغنی چکیده
دوره 24 شماره 1: پاییز و زمستان1391- پیاپی 7 بررسی و تحلیل تأثیر پارامترهای شکل دهی در فرآیند هیدروفرمینگ ورق بهروز زارع , محمد بخشی , عبدالحمید گرجی , سلمان نوروزی چکیده
دوره 26 شماره 2: بهار و تابستان 1394- پیاپی12 بهبود تنش و برآورد خطا با استفاده از تعادل در هر ناحیه از تحلیل ایزوژئومتریک احمد گنجعلی , بهروز حسنی چکیده
سال 28، شماره 2، بهار و تابستان1396- پیاپی 16 بهبود روش انتقال پایدار برای تحلیل قابلیت اعتماد مرتبۀ اول بهروز کشته گر چکیده
سال 29، شماره 1، پاییز و زمستان1396- پیاپی17 بهبود کیفیت اپتیکی ورق پلی‬متیل‬متاکریلات به‌کمک روش شکل‌دهی با لاستیک مجید رضایی , کورش حسن پور چکیده
دوره 25 شماره 1: پاییز و زمستان 1392- پیاپی9 بهینه سازی طول ناحیه مکش بر روی ایرفویل ناکا 0012 با استفاده از مدل آشفتگی تنش رینولدز (RSM) کیانوش یوسفی , سیدرضا صالح چکیده
سال 27، شماره 2، بهار و تابستان 1395- پیاپی14 بهینه سازی چندهدفۀ تبدیل یک نیروگاه بخار قدیمی به سیکل ترکیبی با استفاده از بویلرهای بازیاب حرارت تک‌فشاره و دوفشاره به‌وسیلۀ الگوریتم ژنتیک صادق نیک بخت ناصرآباد , عبدالله مهرپناهی , غلامحسن پایگانه , محمدرضا ارباب تفتی چکیده
دوره 26 شماره 1: پاییز و زمستان1393- پیاپی11 بهینه‌سازی شبه‌سه‌بعدی یک مرحلۀ کمپرسور محوری به‌کمک الگوریتم ژنتیک ترکیبی محسن سرگلزایی , ابوالقاسم مسگر پور طوسی , رسول عسکری چکیده
دوره 23 شماره 2: بهار و تابستان 1391- پیاپی6 بهینه‌سازی همزمان پارامترهای ماشین‌کاری و هندسه ی ابزار در عملیات تراشکاری فولاد AISI1045 فرهاد کلاهان , محسن منوچهری , عباس حسینی چکیده
دوره 23 شماره 1: پاییز و زمستان1390- پیاپی 5 بهینه‌سازی هندسی سیستم انتقال قدرت پیوسته نصف چنبره‌ای به کمک تکنیک‌های هوشمند مجتبی دلخوش , محمود سعادت فومنی چکیده
دوره 24 شماره 2: بهار و تابستان 1392- پیاپی8 بهینه‌سازی چند‌منظوره‌ی ورقه‌های کامپوزیتی هیبریدی با قید فرکانس با استفاده از بهینه‌سازی گروه ذرات حسین همتیان , عبدالحسین فریدون چکیده
دوره 24 شماره 1: پاییز و زمستان1391- پیاپی 7 تحلیل احتمال اندیشانه‌ی تیر با خواص مواد و بارگذاری اتفاقی محمد شرعیات , محبوبه رجبی قهنویه چکیده
سال 27- شماره1-پاییز و زمستان1394- پیاپی13 تحلیل ارتعاشات آزاد تیر هدفمند دوار باریک‌شوندۀ دو طرفه با استفاده از تئوری اولر-برنولی و روش تبدیل دیفرانسیلی فرزاد ابراهیمی , سمانه دشتی چکیده
دوره 26 شماره 2: بهار و تابستان 1394- پیاپی12 تحلیل تأثیر پارامترهای هندسی و دینامیکی کامیونت بر انحراف عرضی ناشی از نابالانسی نیروی ترمزی موسی رضائی , امین ترقی اسگوئی , حسام الدین ارغند چکیده
دوره 24 شماره 1: پاییز و زمستان1391- پیاپی 7 تحلیل جریان درهم سیال روی یک، دو و سه استوانه‌ی متوالی با استفاده از روش ورتکس‌های تصادفی مهرداد زابلی , بهروز ظفرمند چکیده
دوره 25 شماره 2: بهار و تابستان1393- پیاپی10 تحلیل شکست دینامیکی مود ترکیبی ورق مدرج تابعی با روش بدون مش علی عبداللهی فر , محمد رحیم نامی , بهادر سرانجام چکیده
دوره 23 شماره 1: پاییز و زمستان1390- پیاپی 5 تحلیل عملکرد یاتاقان‌های ژورنال هیدرودینامیکی مدور و غیرمدور با روش درون‌یابی مشتق تعمیم یافته مهدی زارع مهرجردی , اصغر دشتی رحمت آبادی چکیده
دوره 26 شماره 2: بهار و تابستان 1394- پیاپی12 تحلیل ‌نظری و تجربی پس‌کمانش حرارتی ستونها حامد باقریان , حمید اختراعی طوسی چکیده
دوره 26 شماره 2: بهار و تابستان 1394- پیاپی12 تخریب خمشی جاذب‌های انرژی جدار نازک و ارائۀ مدل ساده‌شدۀ عددی احمد رحمتی علایی , محسن غضنفری , مجید شهروی چکیده
1 الی 25(از مجموع 161 مورد) 1 2 > >>