مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 24 شماره 2: بهار و تابستان 1392- پیاپی8 معرفی الگوریتم جستجوی هارمونی برای بهینه‌سازی شکل‌های آیرودینامیکی با استفاده از معادلات ناویر-استوکس
( فرهاد جلیلی ; مجید ملک جعفریان ; علی صفوی نژاد )
2205 چکیده   PDF
دوره 26 شماره 1: پاییز و زمستان1393- پیاپی11 شبیه‌سازی جریان آرام و درهم داخل کانال‌های واگرا با استفاده از روش ورتکسهای تصادفی (RVM) و بررسی تأثیر زاویۀ واگرایی و عدد رینولدز بر جریان برگشتی درون کانال
( بهروز ظفرمند ; یاسر نوری )
2116 چکیده   PDF
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 بررسی پارامتریک نورگیرها با هدف بهبود عملکرد روشنایی
( معرفت معرفت ; کریم دوست AKarimdoost-Yasuri کریم دوست )
1769 چکیده
دوره 23 شماره 1: پاییز و زمستان1390- پیاپی 5 تحلیل عملکرد یاتاقان‌های ژورنال هیدرودینامیکی مدور و غیرمدور با روش درون‌یابی مشتق تعمیم یافته
( مهدی زارع مهرجردی ; اصغر دشتی رحمت آبادی )
1585 چکیده   PDF
دوره 23 شماره 2: بهار و تابستان 1391- پیاپی6 بهینه‌سازی همزمان پارامترهای ماشین‌کاری و هندسه ی ابزار در عملیات تراشکاری فولاد AISI1045
( فرهاد کلاهان ; محسن منوچهری ; عباس حسینی )
1539 چکیده   PDF
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 بررسی تجربی عملکرد فن در سیستم خنک‌کاری موتور یک خودرو با استفاده از جریان سنج سیم داغ
( اردکانی MArdekani اردکانی ; انوری A. Anvari انوری ; محبی E. Moheb محبی )
1499 چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 تحلیل تجربی و عددی فرآیند هیدروفرمینگ لوله با فشار نوسانی در قالب جعبه‌ای شکل
( لوح موسوی M. Loh-Mousavi لوح موسوی ; بخشی جویباری M. Bakhshi-Jooybari بخشی جویباری ; موری K. Mori موری ; فرزین M. Farzin فرزین ; حسینی پور S.J. Hosseinipour حسینی پور )
1495 چکیده
دوره 23 شماره 2: بهار و تابستان 1391- پیاپی6 مطالعه تجربی و تحلیلی دینامیک تبخیر سطحی قطرات آب بر روی سطوح مختلف
( امیر کریم دوست یاسوری ; محمد پسندیده فرد )
1427 چکیده   PDF
دوره 22 شماره 1: پاییز و زمستان1389- پیاپی 3 مطالعات تجربی و نظری روی توربین بادی محور قائم از نوع روتور ساونیوس پیشرفته
( جمیل M. Jamil جمیل ; رسولی S. H. Rasouli رسولی )
1320 چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 بررسی نقش ضریب اصطکاک و نیروی نگهدارنده در فرآیند بازگشت فنری در خمش U شکل ورق‌های غیر ایزوتروپ(یادداشت پژوهشی)
( کدخدایان Kadkhodayan کدخدایان ; اکبری R. Akbary اکبری )
1173 چکیده
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)