دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی عددی و تجربی تغییر‌ شکل ورق در فرآیند شکل‌دهی قفسه‌ای لوله‌هایی با نسبت ضخامت به قطر پایین

محمدمهدی کسایی; حسن مسلمی نائینی; مهدی سلمانی تهرانی; روح اله عزیزی تفتی; عماد رحیمی

مطالعه تئوری و تجربی تأثیر خطای نیروی ترمزی بر میزان انحراف عرضی خودرو

موسی رضائی; حسام الدین ارغند; امین ترقی اسکوئی; محمد بافندگان

اثر فشار سیال بر جابه‌جایی خط جوش و توزیع ضخامت در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی لوح‌های ترکیبی

عماد رحیمی; حسن مسلمی نائینی; حامد دیلمی عضدی; سیامک مزدک; محمدمهدی کسائی

یادداشت پژوهشی

یادداشت پژوهشی