نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • بررسی عددی و تجربی تغییر‌ شکل ورق در فرآیند شکل‌دهی قفسه‌ای لوله‌هایی با نسبت ضخامت به قطر پایین  PDF    دانلود : 5535
  محمدمهدی کسایی ; حسن مسلمی نائینی ; مهدی سلمانی تهرانی ; روح اله عزیزی تفتی ; عماد رحیمی 14
  بازدید: 877
  بررسی بهبود عملکرد مشعل متخلخل با جریان شعاعی در مقایسه با مشعل‌های متخلخل جریان محوری  PDF    دانلود : 6431
  محمدمهدی معرفت ; محمدرضا آسترکی ; مصطفی خسروی الحسینی 14
  بازدید: 780
  بهینه‌سازی هندسی سیستم انتقال قدرت پیوسته نصف چنبره‌ای به کمک تکنیک‌های هوشمند  PDF    دانلود : 5713
  مجتبی دلخوش ; محمود سعادت فومنی 12
  بازدید: 652
  مطالعه تئوری و تجربی تأثیر خطای نیروی ترمزی بر میزان انحراف عرضی خودرو  PDF    دانلود : 5695
  موسی رضائی ; حسام الدین ارغند ; امین ترقی اسکوئی ; محمد بافندگان 12
  بازدید: 634
  اثر فشار سیال بر جابه‌جایی خط جوش و توزیع ضخامت در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی لوح‌های ترکیبی  PDF    دانلود : 5826
  عماد رحیمی ; حسن مسلمی نائینی ; حامد دیلمی عضدی ; سیامک مزدک ; محمدمهدی کسائی 14
  بازدید: 716
  بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت در حضور چرخش داخلی قطره  PDF    دانلود : 4137
  مرتضی عنبرسوز ; حمید نیازمند 16
  بازدید: 730

 • یادداشت پژوهشی

 • میان‌یاب های پیش‌نگر NURBS-PH برای فرز کاری سریع در کنترل عددی  PDF    دانلود : 4488
  بهنام معتکف ایمانی ; امیرمحمد قندهاریون 13
  بازدید: 552
  تحلیل عملکرد یاتاقان‌های ژورنال هیدرودینامیکی مدور و غیرمدور با روش درون‌یابی مشتق تعمیم یافته  PDF    دانلود : 6174
  مهدی زارع مهرجردی ; اصغر دشتی رحمت آبادی 16
  بازدید: 1448