نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • تشابه ساختاری پیاپی برای صفحات کامپوزیتی در کمانش پس از ضربه 
  مهرداد شکریه M. M. Shokrieh مهرداد شکریه ; عسکری A. Askari عسکری
  بازدید: 1051
  مطالعه‌ی جریان در یک توربین فراصوت خاص و بررسی تأثیر تغییر هندسی لبه‌ی پره‌ها بر عملکرد توربین 
  آقایی طوق R. Aghaei Tog آقایی طوق ; مسگرپور طوسی A.M. Tousi مسگرپور طوسی ; برومند M. Boroomand برومند
  بازدید: 869
  تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر صفحه صلب دایره‌ای با استفاده از توابع گرین بار حلقوی 
  اردشیربهرستاقی A. Ardeshir-Behrestaghi اردشیربهرستاقی ; اسکندری قادی M. Eskandari-Ghadi اسکندری قادی
  بازدید: 806
  بررسی عملکرد استاتیکی و دینامیکی یاتاقان های گازی با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی 
  دهقانی زاده بغدادآبادی M. Dehghanizade Baghdadabadi دهقانی زاده بغدادآبادی ; دشتی رحمت آبادی A.D. Rahmatabadi دشتی رحمت آبادی ; المدرسی S.M. Almodarresi المدرسی
  بازدید: 986
  مطالعات تجربی و نظری روی توربین بادی محور قائم از نوع روتور ساونیوس پیشرفته 
  جمیل M. Jamil جمیل ; رسولی S. H. Rasouli رسولی
  بازدید: 1150
  شبیه سازی جریان سیال داخل سیلندر موتورهای احتراق داخلی با مدل‌های مختلف آشفتگی 
  جوازشگیان M. H. Djavareshkian جوازشگیان ; زارع A. Z. Ashkezari زارع
  بازدید: 893
  مدل‌سازی و تحلیل هم‌زمان مسایل تنش مسطح با مصالح FG به روش ایزوژئومتریک 
  حسنی B. Hassani حسنی ; ظریف مقدم N. Z. Moghaddam ظریف مقدم
  بازدید: 872