نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • تحلیل هیدرودینامیکی سیستم پیش برنده پروانهای برای یک شناور زیرسطحی 
  قاسمی H. Ghassemi قاسمی ; غیاثی غیاثی
  بازدید: 1020
  مدل عددی جهت تعیین رژیم وتوان جزر و مد 
  اکبری نسب M. Akbarinasab اکبری نسب ; کتابداری M. J. Ketabdari کتابداری
  بازدید: 961
  تخمین عمر خستگی یک سازه تراست استند تحت اثر ارتعاشات اتفاقی موتورهای سوخت جامد 
  حیدری M. Haidari حیدری ; محجوب مقدس S. Mahjob محجوب مقدس ; حریربافان A. Harirbafan حریربافان ; مطلبی A.A. Matlabi مطلبی
  بازدید: 1010
  بررسی هندسه و توزیع ضخامت در یک قالب جدید هیدروفرمینگ لوله‌های پله‌ای استوانه ‌های شکل 
  الیاسی M. Elyasi الیاسی ; ذوقی پور P. Zoghipour ذوقی پور ; بخشی M. Bakhshi بخشی ; گرجی A. H. Gorji گرجی
  بازدید: 959
  برآورد نیرو و ازدیاد طول در فرآیند فولرینگ چهارضربه ‏ای 
  خلیلی M. Khalili خلیلی ; فرشته صنیعی F. Fereshteh-Saniee فرشته صنیعی ; پورسینا M.Poursina پورسینا
  بازدید: 871
  بررسی تحلیلی تأثیر لغزش برمقاومت مرزی جریان حول نانو ذره کروی در اعداد رینولدز پایین 
  میگون پوری M.R. Meigounpoory میگون پوری ; عاطفی G.H. Atefi عاطفی ; نیازمند H. Niazmand نیازمند
  بازدید: 869
  حل تحلیلی اثر کوپلینگ الکترومکانیکی بر روی تنش های برون صفحه ای در لبه های آزاد چند لایه های پیزوالکتریک زاویه دار تحت بارگذاری مکانیکی 
  طهانی M. Tahani طهانی ; میرزا بابایی M. Mirzababaee میرزا بابایی
  بازدید: 803
  شبیه سازی عددی میکسر موتور با سوخت CNG و بهینه سازی آن 
  قدیری دهکردی B. Ghadiri Dehkordi قدیری دهکردی ; ادیبی P. Adibi ادیبی
  بازدید: 968