نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • بررسی تجربی تاثیر فرکانس بالزدن بر نیروهای آیرودینامیکی ناپایای یک بالزن 
  مظاهری Karim مظاهری ; ابراهیمی Abas ابراهیمی
  بازدید: 1079
  بررسی پارامتریک نورگیرها با هدف بهبود عملکرد روشنایی 
  معرفت معرفت ; کریم دوست AKarimdoost-Yasuri کریم دوست
  بازدید: 1550
  بررسی تجربی عملکرد فن در سیستم خنک‌کاری موتور یک خودرو با استفاده از جریان سنج سیم داغ 
  اردکانی MArdekani اردکانی ; انوری A. Anvari انوری ; محبی E. Moheb محبی
  بازدید: 1393
  تحلیل تجربی و عددی فرآیند هیدروفرمینگ لوله با فشار نوسانی در قالب جعبه‌ای شکل 
  لوح موسوی M. Loh-Mousavi لوح موسوی ; بخشی جویباری M. Bakhshi-Jooybari بخشی جویباری ; موری K. Mori موری ; فرزین M. Farzin فرزین ; حسینی پور S.J. Hosseinipour حسینی پور
  بازدید: 1399
  تحلیل انتقال حرارت و جرم در یک برج خنک کن باز 
  جعفر کاظمی F. Jafar Kazemi جعفر کاظمی ; آهنگری A.R. Ahangari آهنگری ; رحیمی B. Rahimi رحیمی
  بازدید: 1068
  بررسی تأثیر بازگشت‌ناپذیری‌های انباره اگزوز بر شدت صدای خروجی از اگزوز در موتور‌های دیزل 
  قاضی خانی M. Ghazikhani قاضی خانی ; شهاب احمدی M. S. Shahab-Ahmadi شهاب احمدی
  بازدید: 1061
  توسعه و کاربرد تسخیر ورتیسیته‌ی تراکم پذیر برای جریان های با زاویه‌ی حمله بالا 
  ملک جعفریان M. Malek-Jafarian ملک جعفریان ; پسندیده فر M. Pasandideh-Fard پسندیده فر
  بازدید: 864
  بررسی نقش ضریب اصطکاک و نیروی نگهدارنده در فرآیند بازگشت فنری در خمش U شکل ورق‌های غیر ایزوتروپ(یادداشت پژوهشی) 
  کدخدایان Kadkhodayan کدخدایان ; اکبری R. Akbary اکبری
  بازدید: 1103