فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

طراحی و بررسی عددی جریان¬سنج جرمی حرارتی لوله‬مویین به‌عنوان کنتور گاز خانگی

سامان پرویزی; محمود فرزانه گرد; علی جباری مقدم; مجید هاشمیان; مهراب عقیلی بهرامی

اثر موقعیت آب‏ بندی بر ارتفاع بالج در هیدروفرمینگ لوله ‏‏‏های آلومینیومی

محمد مهدی کسائی; جواد شهبازی کرمی; بهنام عباس ‏زاده; سید جلال هاشمی; حسن مسلمی نائینی

یادداشت پژوهشی

یادداشت پژوهشی