نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • بررسی اثرتغییر زاویۀ واگرایی یک شیپوره متحرک بر عملکرد آن در سیستم کنترل بردار نیروی پیشران  PDF    دانلود : 3936
  سهند گلرنگ ; روح اله رفعی 1-15
  بازدید: 509
  شبیه‌سازی جریان آرام و درهم داخل کانال‌های واگرا با استفاده از روش ورتکسهای تصادفی (RVM) و بررسی تأثیر زاویۀ واگرایی و عدد رینولدز بر جریان برگشتی درون کانال  PDF    دانلود : 3968
  بهروز ظفرمند ; یاسر نوری 17-34
  بازدید: 1752
  ابزار ارتعاشی التراسونیک یک بعدی و دو بعدی  PDF    دانلود : 2055 PDF    دانلود : 3250
  سعید امینی ; محمدرضا خسروجردی ; مهدی محمدی مهر 35-50
  بازدید: 463
  بررسی اثرات انعقاد در جریانهای بخار چگالشی  PDF    دانلود : 3515
  اسماعیل لکزیان ; سیما شعبانی 51-62
  بازدید: 353
  بهینه‌سازی شبه‌سه‌بعدی یک مرحلۀ کمپرسور محوری به‌کمک الگوریتم ژنتیک ترکیبی  PDF    دانلود : 4006
  محسن سرگلزایی ; ابوالقاسم مسگر پور طوسی ; رسول عسکری 63-78
  بازدید: 457
  بررسی تأثیر نقاط فوق هم‌گرای تنش برای بهبود حل و برآورد خطا در تحلیل ایزوژئومتریک مسائل متقارن محوری  PDF    دانلود : 1874 PDF    دانلود : 1836
  احمد گنجعلی ; بهروز حسنی 79-95
  بازدید: 334
  کاربرد یادگیری تقویتی در جهت یابی حرکت سرپنتین ربات مارمانند  PDF    دانلود : 3307
  هادی کلانی ; علیرضا اکبرزاده توتونچی 97-118
  بازدید: 375

 • یادداشت پژوهشی

 • بررسی اثر مکان شعله بر دمای شعله در احتراق ابر ذرات جریان پیش‌مخلوط متقابل  PDF    دانلود : 2825 PDF    دانلود : 1954
  مهدی بیدآبادی ; علی اسماعیل نژاد ; یسنا پورمحمد 119-128
  بازدید: 401
  ابزار سوراخ‌کاری ارتعاشی و بررسی نیروی محوری در فرآیند سوراخ‌کاری ارتعاشی آلومینیوم ۲۰۲۴-T۶  PDF    دانلود : 4302
  حسین پاک طینت ; سعید امینی ; علیرضا بارانی ; علیرضا فدایی تهرانی 129-142
  بازدید: 452