دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

پیش‌بینی منحنی حد شکل‌دهی به کمک معیارهای شکست نرم در فرآیند هیدروفرمینگ لوله‌های آلومینیومی

سیدجلال هاشمی; حسن مسلمی نائینی; غلامحسین لیاقت; حامد دیلمی عضدی; امیر نعمتی فقیر

یادداشت پژوهشی

یادداشت پژوهشی