نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • تحلیل احتمال اندیشانه‌ی تیر با خواص مواد و بارگذاری اتفاقی  PDF    دانلود : 4967 PDF    دانلود : 2607
  محمد شرعیات ; محبوبه رجبی قهنویه 18
  بازدید: 544
  حل نظری طول تغییر شکل ارتجاعی-خمیری با کارسختی خطی در شکل‌دهی غلتکی یک مقطع کانالی  PDF    دانلود : 3689 PDF    دانلود : 3286
  روح اله عزیزی تفتی ; حسن مسلمی نائینی ; مهدی سلمانی تهرانی ; محمدمهدی کسایی 14
  بازدید: 527
  بررسی و تحلیل تأثیر پارامترهای شکل دهی در فرآیند هیدروفرمینگ ورق  PDF    دانلود : 4948 PDF    دانلود : 1463 PDF    دانلود : 3207
  بهروز زارع ; محمد بخشی ; عبدالحمید گرجی ; سلمان نوروزی 20
  بازدید: 883
  مطالعه‌ی رزونانس‌ها و رفتار آشوبناک سیستم تعلیق خودرو با پارامترهای غیرخطی  PDF    دانلود : 3673 PDF    دانلود : 1732 PDF    دانلود : 2195
  موسی رضائی ; حامد سمندری 18
  بازدید: 614
  سینماتیک و دینامیک ربات مارمانند در حرکت کرم‌مانند بر روی سطح شیب‌دار  PDF    دانلود : 4000 PDF    دانلود : 2870 PDF    دانلود : 1910
  جواد صافحیان ; علیرضا اکبرزاده 16
  بازدید: 581
  افزایش سختی سطح فولاد AISI۱۰۴۵ در فرآیند سنگ زنی HEDG با رویکرد بهینه سازی به دو روش تاگوچی و الگوریتم SA  PDF    دانلود : 3763 PDF    دانلود : 1169 PDF    دانلود : 1788
  حمیدرضا فضلی شهری ; علی اکبر اکبری 16
  بازدید: 622
  مطالعه‌ی سه بعدی اختلاط در ریزمخلوط گرهای با بار سطحی ناهمگن به کمک مدل هلمهولتز-اسمولوکوفسکی  PDF    دانلود : 3742 PDF    دانلود : 1838
  جعفر جماعتی ; حمید نیازمند ; سیدعلی میربزرگی 16
  بازدید: 434

 • یادداشت پژوهشی

 • مطالعه‌ی تأثیر پارامترهای ورودی بر روی نرخ براده‌برداری، زبری سطح و نرخ خوردگی ابزار در فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ی الکتریکی فولاد ابزار AISI H۱۳  PDF    دانلود : 4703 PDF    دانلود : 5472
  محمدرضا شبگرد ; هادی عیوضی باقری ; روح اله رحمانی 10
  بازدید: 512
  تحلیل جریان درهم سیال روی یک، دو و سه استوانه‌ی متوالی با استفاده از روش ورتکس‌های تصادفی  PDF    دانلود : 4016 PDF    دانلود : 7861
  مهرداد زابلی ; بهروز ظفرمند 14
  بازدید: 565