نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • مطالعۀ نظری و تجربی جریان در محفظۀ حلزونی کمپرسور جریان شعاعی 
  محمد مجدم ; علی حاجیلوی بنیسی 1-14
  بازدید: 409
  شبیه‌سازی عددی مستقیم جریان لزج تراکم‌پذیر گذر از صوت و مافوق صوت با استفاده از طرح حفظ مقدار انرژی جنبشی 
  صالح عباسی مود ; مجید ملک جعفریان 15-30
  بازدید: 320
  بررسی آماری مقدار انرژی تولید شده از مبدل پیزوالکتریک متصل به پل 
  رضا فتحی ; میرمحمد اتفاق 31-46
  بازدید: 332
  شبیه‌سازی انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری نانوسیال غیرنیوتنی محلول آبی کربوکسی متیل سلولز-اکسید آلومینیوم در یک میکرولوله در رژیم لغزشی 
  سید علی سجادی فر ; آرش کریمی پور ; داود طغرایی 47-62
  بازدید: 305
  بررسی تأثیر انحنای گوشۀ گشودگی بر تمرکز تنش ناشی از شار حرارتی 
  محمد جعفری ; محمدباقر نظری 63-74
  بازدید: 237
  روش مرز غوطه‌ور– شبکۀ بولتزمن برای شبیه‌سازی حرکت ذره در سیالات غیرنیوتنی 
  امین امیری دلوئی ; محمد حسن کیهانی ; محسن نظری 75-92
  بازدید: 347
  مدل‌سازی تحلیلی احتراق جریان متقابل نفوذی ابرذرات 
  مهدی بیدآبادی ; میلاد رمضانپور ; علیرضا خوئینی پورفر 93-110
  بازدید: 205

 • یادداشت پژوهشی

 • تعیین تجربی زبری سطح سلول سرطانی HT۲۹ با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی در جهت کاربرد در نانومنیپولیشن 
  محرم حبیب نژاد کورایم ; هدیه بادکوبه هزاوه ; معین طاهری 111-122
  بازدید: 378
  تعیین مسیر فشار بهینه در فرآیند هیدروفرمینگ ورق بااستفاده از روش تبرید تدریجی 
  عباس هاشمی ; محمد حسین پور ; سید محمد حسین سیدکاشی 123-131
  بازدید: 233