یادداشتی برای نویسندگان و داوران محترم

* هیأت تحریریه نشریه مکانیک (فردوسی) همواره از دریافت نتایج تحقیقات نوآورانه پژوهشگران و اساتید و صاحب نظران در زمینه مهندسی مکانیک استقبال می نماید. مقاله های ارسالی باید حاوی اطلاعات کافی باشد، به طوری که خواننده بتواند به روش حل استفاده شده، فرضیات نتایج جدید بدست آمده، کاربردها و محدودیت های موضوع مورد بررسی را به آسانی درک نماید.
* از نویسندگان محترم انتظار می رود از نظر تصدیق و صحه گذاری(
Verification & Validation) نتایج و تشریح خطاها، دقت کافی را به عمل آورند.
* این نشریه پس از طی روند داوری مقاله و قبل از صدور پذیرش آن، یک خلاصه مبسوط از مقاله (شامل کلیه قسمتهای مقاله) در دو صفحه فارسی و همچنین در دو صفحه انگلیسی (ترجمه دو صفحه فارسی) از نویسندگان دریافت می کند. لازم به توضیح است که  نمونه مقاله خلاصه مبسوط (
Extended Abstract) در سایت نشریه وجود دارد. هدف از این اقدام، ثبت نمایه نشریه در یایگاه های بین المللی مانند JCR(ISI), Scopus  در آینده می باشد.

* نشریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالات آزاد است.
* لازم به ذکر است که مقالات ارسالی باید با همکاری یک عضو هیات علمی حداقل  با مرتبه استادیاری در تخصص مرتبط تنظیم شده باشد.

زمینه مطالعاتی

* نشریه علمی- پژوهشی علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک ناشر یافته های نو و اصیل در زمینه مهندسی مکانیک است و هدف آن گسترش پژوهش در مهندسی و ایجاد ارتباط بین پژوهشگران دانشگاهی می باشد. هیأت تحریریه فقط مقاله هایی را مورد بررسی قرار خواهد داد که قبلاً در جای دیگر چاپ نشده باشند. مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها از این امر مستثنی هستند و مانند سایر موارد ارزیابی شده و درصورت تأیید به چاپ می رساند.لازم به ذکر است که نویسندگان محترم میتواند مقاله خود را جهت ارسال با هر قالبی که میتواند در تسریع داوری مقاله شان موثر باشد ارسال نمایند.

تاریخچه مجله

* نشریه دانشکده مهندسی پس از بیست و یک سال چاپ، در سال 1388 به 4 نشریه تخصصی، تفکیک گردید و نشریه علمی - پژوهشی علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک یکی از آنها می باشد.

روند داوری

تمام مکاتبات در این نشریه به صورت محرمانه انجام می گردد. لازم به ذکر است که داوران، مقاله را بدون نام نویسندگان دریافت می نمایند و نویسندگان هم تنها از نظرات داوران مطلع خواهند شد و نه اسامی آنها.

شماره مجوز صادر شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

شماره مجوز:133375
تاریخ:1390/7/19